Sosyal Medya ve Pazarlama İletişimi

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sosyal Medya’nın Pazarlama İletişimi’ne Etkisi. Doktora öğrencim Burak Polat’ın Bilişimin Toplumsal Yönü dersi çerçevesinde incelediği konu başlığı. Yaptığı çalışmada sadece konu hakkında sosyal medya ve pazarlama iletisimiderinlemesine bir araştırma yok. Onu da ekledi mi gerçekten güncel ve konuyu iyi irdeleyen bir makale haline gelebilecek bir çalışma. Öncelikle sosyal medya kavramının nereden çıktığını bu tamlamayı ilk nerede, kimlerin kullandığından yola çıkmış ve pazarlama karması içerisinde sosyal medyanın yerini ve geleceğini tartışmaya çalışmış. Beni okurken epey bilgilendirdi ve doyurdu.  Sosyal medyanın, geleneksel medyanın tek taraflı iletişim modelinin aksine, odağı birey olan çok yönlü ve eş zamanlı enformasyon üretilen yeni bir iletişim ortamı olarak hayatımıza girdiği söylenen bu çalışmada, pazarlama kavramının evrim sürecinde müşterinin de pazarlama karmasının kalbine oturtulması ile, bu iletişim aracının firmalar için öneminin artması ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yeniden şekillenmesi konu edilmeye çalışılıyor. Sosyal Medya’nın bir pazarlama iletişimi aracı olarak kullnılmasının avantajlarını Burak  Polat şöyle sıralıyor:

“…

1. Düşük  Maliyet
2. Etkin İletişim Kurabilme
3. Dijital Ortam: Kontrol ve Ölçümleme

Pazarlama iletişimi faaliyetlerini göreceli olarak düşük maliyetle yaparak, etkin iletişim kurabilmek şüphesiz ki büyük bir fırsat yaratmaktadır; ancak etkin iletişim aracı olarak görülmesinin altında yatan esas neden firmaların sosyal medya aracılığı ile elde ettikleri hedef kitlenin ürettiği verilerdir. Sosyal medyanın etkin şekilde takibi ve ölçümlenmesi ile elde edilen veri ile firmalar tüm işletmeyi ilgilendiren kararlar alabilmektedirler. Dijital medya ölçümlemesi için Fleishman Hillard’ın geliştirdiği PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) modeli sosyal medyanın etkin şekilde ölçümlenmesine ışık tutmaktadır. PESO modeli dijital medyadan elde edilen verileri dört kategori altında toplamıştır :

– Paid:  Tüm üçüncü partilere ödenmiş içerik ile elde edilen veriler
– Earned: Tüm üçüncü partilerden kazanılmış içerik ile elde edilen veriler
– Shared: Sosyal medya ile kitleler tarafından kazanılmış WOM (Word of Mouth) değerleri
– Owned: Firmanın sahip olduğu tüm dijital alanlardan gelen veriler

Tüm bu veriler dört süreçte incelenmektedir; bir kullanıcı öncelikle bir içeriğe maruz kalır, etkileşime geçer, bu içerikten etkilenir ve aksiyona geçer. Sosyal medya araçları tüm dijital medya iletişimini etkilediğinden sosyal medyanın etkin kullanımı da tüm performans ölçütlerini etkilemektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında, etkin takip ve ölçümleme ile sosyal medyadan elde edilecek en önemli iki faydayı; markalaşma sürecinin etkin şekilde gözlenmesi, dijital pazarlama iletişimi faaliyetlerinin etkinliğini ölçebilme, müşteri istekleri ile pazar değişimlerine hızlı ve doğru tepki verebilme olarak vurgulayabiliriz.”

Gerçekten, günümüzde sosyal medya pazarlama iletişiminde etkin bir rol oynamaya başlamış durumda. Bu rolün etkisini daha iyi vurgulamak için Polat, Stelnzer’in dünya çapında 3342 sosyal pazarlama uzmanı ile yaptığı bir araştırmayı inceleyerek oluşturduğu 2011 Sosyal Medya Raporu’nu incelemiş. “Bu rapordaki verilere göre:

– Pazarlamacıların %90’ı, sosyal medyanın önemli bir değere sahip olduğunu düşünmektedir.
– Pazarlamacıların üçte biri, sosyal medyayı nasıl ölçümleyeceğini öğrenmek istemektedir.
– Büyük çoğunluk, sosyal medya pazarlama iletişimi faaliyetlerinin uzun soluklu olması halinde başarılı olacağını düşünmektedirler.
– Pazarlamacıların %77’si, sosyal medyada kitlelerin en çok paylaştığı dağıtık ortam öğesi olan videonun öneminin farkındadırlar.
– %92’lik bir kesim, pazarlama iletişimi faaliyetleri için Facebook’u kullanmaktadır.
– %75’lik bir kesim ise Facebook üzerinde gösterdikleri faaliyetleri artırmayı düşünmektedir.
– %64’lük bir kesim, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve e-posta pazarlama faaliyetlerini artırmayı düşünmektedir.
– Sosyal medya pazarlama iletişimi proje tasarımı ve geliştirmesi, içerik üretimi ve sosyal medya ölçümlemesi pazarlama uzmanlarının en çok taşerona verdiği süreçlerdir.
– Facebook, Twitter, LinkedIn ve bloglar en çok kullanılan sosyal medya araçlarıdır.
– %78’lik bir kesim, sosyal medya pazarlama iletişimi faaliyetlerini uzun süren bir iş olarak tanımlamakta ve haftada en az 6 saat ayırdıklarını belirtmektedirler.
– Büyük çoğunluk, sosyal medyanın pazarlama maliyetlerini düşürdüğünü düşünmektedir.
– 20-29 yaş arasındaki genç kitlenin sosyal medyayı en yoğun şekilde kullanan segment olduğu görülmektedir. (Sosyal medyada haftada 11 saatten fazla zaman ayırdıklarını vurgulamışlardır).

Stelzner’ın yaptığı bu araştırma sosyal medyanın pazarlama ve pazarlama iletişimine etkisini gözler önüne sermektedir. Doğru strateji ve yönetim ile sosyal medya çok etkili bir iletişim aracı olarak görülmektedir.”

 

sosyal medya ve pazarlama iletisimi 2Ben de son olarak bu araştırma verilerine birkaç ekleme yapmak istiyorum. Yabancı menşeili bu verilere baktığımız zaman ülkemizde yapılan araştırmaları da gözönüne aldığımızda, aynı oranlarda olmasa bile ülkemizde de bu yöne doğru bir ivmelenme olduğunu söylemek mümkün. Pazarlama iletişimi tarafında markaların pazarlama departmanlarının günden güne bu konuya sıcak baktığını, kendi içlerinde bu işleri yürütecek alt departmanlar kurduğunu veya elemanlar çalıştırdığını, daha geniş ölçek ve bütçelerdekilerinde sosyal medya ajansları ile çalıştığını gözlemlemek de mümkün. Gerçi son zamanlarda ortaya çıkan “sosyal medya uzmanı” tamlamasının içinin çok dolu olmadığını düşünsem de (uzman kelimesi sözlük anlamı olarak  belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan diye geçer, dolayısıyla bir sosyal paylaşım ağında bilgi paylaşmak uzmanlık getirmez) bu işi doğru yapanların, sosyal ağların dinamiklerini iyi bilenlerin ve buna göre çeşitli başarılı kreatif çalışmalar gerçekleştirenlerinde hakkını vermek gerekiyor. Gerçekten uzman olanların en azından facebook sayfası hangi durumda hazırlanır, facebook sayfa stratejileri nasıl oluşturulur, web site ve facebook hedef kitlesi nasıl analiz edilir, kurum ve ürün iletişim stratejileri nasıl oluşturulur, sayfa nasıl yönetilir, nasıl tanıtılır ve pazarlanır,risk ve kriz durumlarında neler yapılmalıdır, sayfa istatistikleri nasıl incelenir ve yorumlanır, web ve facebook istatistikleri nasıl karşılaştırılır gibi soruları cevaplayabilen yetkin kişiler olması gerekir.

Bu konuda daha söylenecek aslında bir dolu söz var ama şimdilik sosyal medyada başarılı olabilmek adına doğru strateji kurgulanmalı ve doğru takip ve ölçümleme ile de marka sosyal medyada yönetilmelidir diyerek bitirelim. Nasılı bir başka yazıya kalsın.

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir